KDK’den “down sendromlu çocuk annesinin saatlik müsaadeleri, yıllık müsaadesinden düşülmemeli” kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararına nazaran, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Denetim Enstitüsü Müdürlüğünde çalışan bayan, down sendromlu çocuğunu gün içinde saat 08.30-09.30 aralığında özel eğitim kurumuna bırakması nedeniyle mesaiye geç geldiği saatlerin yıllık müsaadesinden düşüldüğünü, yıllık müsaadesinin bitmesi halinde de mazeret müsaadesi kullandırıldığını, bu sebeple de döner sermaye ödemesinin kesildiğini belirterek KDK’ye başvurdu.

KDK, müracaatın kabulüne karar vererek, gerekli kolaylığın sağlanması ismine ilgili yönetim kurumuna tavsiye kararı verdi.

Kararda, yönetimin, bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olan kamu görevlilerine gerekli kolaylığın sağlanması konusunda alacağı önlemlerde, çalışan ile yaşadığı dezavantaj ortasında illiyet bağı kurarak, bu dezavantajın giderilmesi için “çözüm üretecek nitelik ve esneklikte” olması gerektiğine işaret edildi.

Tavsiye kararı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, müracaatçının kullandığı müsaadelerin yıllık müsaadesinden düşmeyeceği istikametinde KDK’ye bildirimde bulundu.