İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Kanal İstanbul Planları İptal”

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB olarak açtıkları dava sonucunda İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal ettiğini açıkladı. Yeşil İstanbul Proje tanıtım toplantı sonunda kararı açıklayan İmamoğlu: “Dün akşam itibariyle istanbul 11 idare mahkemesi Kanal istanbul birinci etap projesine ilişkin yaptığımız 1/5.000 ve 1/ 1.000 ölçekli imar planlarına yaptığımız itirazı karara bağladı. Mahkeme planın getireceği sonuçları şöyle değerlendirdi. Plan payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin belirtilmediğini, nüfus hesabında eksik yapıldığını, donatı alanları için yatırımcı kurum görüşü alınmadığını, plan notlarının niçin değiştirildiğine dair yeterli teknik açıklama olmadığı için hukuka uygun olmadığını ve açıkçası planları İptal etti” dedi

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme; Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliğini iptal etti. Mahkeme ayrıca İBB’nin imar planına ilişkin İBB’nin itirazını reddeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işleminin hukuka uygun olmadığına hükmetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 15 Temmuz 2021’de onaylanan ve 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB’nin söz konusu imar planı değişikliğiyle ilgili itirazını zımnen reddetti. İBB, bu işlem üzerine imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşıdı.

İBB, başvurusunda işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği, İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zarar vereceği gerekçeleriyle plan değişikliğinin iptalini istedi.

HUKUKA UYGUNLUK YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işlemiyle ilgili kararını veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti. 2023/3120 numaralı kararda “15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No: 4274, İBB No: 138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

ÇED DAVASI SÜRÜYOR

Kararda dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde dava konusu planın payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği belirtildi. Bu durumun dava konusu plan değişiklikleri için nüfus denetimi yönünden belirsizlik yarattığı kaydedildi. Yine plan değişikliklerinin bilirkişi raporunda bu hususa yönelik yapılan açıklamalar kapsamında nüfus hesapları yönünden eksikler içerdiği, değişen yol güzergahına bağlı olarak genişleyen ve yeni önerilen donatı alanları hakkında yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığı, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığı belirlendi. İBB’nin Kanal İstanbul’a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için yargı süreci devam ediyor.  ÇED davası da Danıştay’da görülüyor.

Yeşil İstanbul Proje tanıtım toplantı sonunda kararı açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söydi:

“PLANLARI İPTAL ETTİ: Dün akşam itibariyle istanbul 11 idare mahkemesi Kanal istanbul birinci etap projesine ilişkin yaptığımız 1/5.000 ve 1/ 1.000 ölçekli imar planlarına yaptığımız itirazı karara bağladı. Mahkeme planın getireceği sonuçları şöyle değerlendirdi. Pilan payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin belirtilmediğini, nüfus hesabında eksik yapıldığını, donatı alanları için yatırımcı kurum görüşü alınmadığını, plan notlarının niçin değiştirilen dair yeterli teknik açıklama olmadığı için hukuka uygun olmadığını ve açıkçası planları İptal etti.

KARAR KANAL İSTANBUL MESELESİNDE YANLIŞ YAPILDIĞININ HÜKÜM ALTINA ALINMASININ BELGESİDİR: Bu kararı elbette kesin değil. İdare mahkeme kararı olduğu için kararın gerekleri 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir. Tabii sadece bu karar değil. Yani dün bize tarafımıza ulaşan bu karar değil. Özellikle ana davalarımız, kararın idari mahkemelerde hem de Danıştay’da sürdüğünde buradan belirtmek isterim. Bunun sıkı takipçisiyiz. Hatırlayın, daha dün gibi rahmetli Kadir Topbaş’ın senesi devriyesiydi dün. Rahmetli Topbaş’ın İBB başkanı iken. İstanbul’a zarar verecek 5 imar dosyasını imzalamadı diye metal yorgunu ilan edilip görevden almıştı. Tam da aslında süreç rahmetli Topbaş’ın görevden alınma süreciyle bugünkü süreci özenli bir biçimde tarifler durumda.

İSTANBUL’UN MUHAFIZI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ: O zihniyet beton Kanal İstanbul’da hayata geçirmek isteyen zihniyettir. Bu zihniyet nedir biliyor musunuz? Beş imar projesini imzalamadı diye metal yorgunu metal yorgunu ilan edildi. Görevden alınan Topbaş’ın yerine her talimatı imzalayan. Ama Erzincan’da ama Gümüşhane’de ama Bboğaz’ın kıyısında bir kulübeye, bir gecede imar izni çıkartan ama beton kanalla ilgili önüne gelen her konuya imza atmakta asla geri durmayan anlayışı İstanbul’a Belediye Başkanı yapmak isteyen anlayışla aynı anlayıştır. O bakımdan Çevre ve Şehircilik anlayışına bakarak özellikle bu dönemde İstanbul’da böylesi bir süreci harekete geçirme duygusunu önde tutan bu anlayışı asla ve asla halkımızın müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Biz İstanbul’un en güçlü muhafızı olmaya devam edeceğiz hem de 16.000.000 insanımızla bir arada. Bu şehrin pırlanta gibi çocuklarını ve gençlerini üyesi ediyorum inanılmazlar. Bu bakımdan bizim cesaretimiz izin kararlılığımızın özünde İstanbul’dan aldığımız bu büyük güç ve destek var. Onun için şu bu demiyoruz, İstanbul başardı diyor. Evet İstanbul başardı. Denizine, doğasına, yönüne, deresine, ormanına, tarım alanlarına sahip çıktığını. İstanbul, başardığı parklarına, meydanlarına sahiplerine sahip çıktı. İstanbul, başardığı geleceğine sahip. İstanbul özenli davranacak 16 milyonun insanıyla birlikte yine başaracak 31 Mart’ta “

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx